Cestovní pojištění

Česká obchodní inspekce zahájila správní řízení se společností Student Agency

Publikováno: 20.březen 2013

Společnost Student Agency nyní čelí obvinění České Obchodní inspekce za klamání zákazníků. Student Agency však pochybení nechce přiznat, proto bylo zahájeno správní řízení.

Evropské nařízení říká, že zákazník si má sám zvolit, zda a jak chce být pojištěn.

Inspekce začala konat na podnět časopisu dTest, který loni upozornil na prohřešky tří firem. Asiana.cz nabídky upravila loni v létě, aby nebyly v rozporu s Evropským nařízením, Čedok na podzim. Student Agency na upozornění nereagovala.

Student Agency trvá na tom, že zákony ani pravidla neporušuje. "Pokud jde o právní názor České obchodní inspekce, že postup nabízení služeb, v rámci kterého musí klient, který má zájem o letenku bez cestovního pojištění, projevit tuto vůli aktivním nesouhlasem, je v rozporu s nařízením Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství, však považuje společnost STUDENT AGENCY, s.r.o. za nesprávný, neboť spotřebitel si může vybrat aktivním projevením vůle, učiněným výslovným souhlasem s další platbou za vybrané pojištění nebo bez pojištění, při objednávce letenky," tvrdí advokát Zdeněk Hrouzek za Student Agency.

Řízení zahájil jihomoravský a zlínský inspektorát. Podle nich došlo z jejich strany k porušení zákona tím, že nesprávně informovali spotřebitele o důležitých informacích, které mohly zásadním způsobem ovlivnit jejich rozhodnutí uzavřít s firmou smlouvu.

Pokuta se v tomto případě může pohybovat někde kolem desítek tisíc korun.

Zákon o ochraně spotřebitele umožňuje ČOI uložit pokutu až 50 milionů za nepoctivost při prodeji nebo nekalé obchodní praktiky, vždy však záleží na konkrétním posouzení, rozsahu porušení a délce trvání prohřešku. O pokutě rozhoduje šéf inspektorátu.